• Thông báo: Thay đổi vị trí, biểu tượng và nội dung kênh VTVcab 10 và VTVcab 19

  14 Tháng Năm 2021

  Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam trân trọng thông báo thay đổi vị trí, biểu tượng và nội dung kênh VTVcab 10 và VTVcab 19

  Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam trân trọng thông báo Thay đổi vị trí, biểu tượng và nội dung kênh VTVcab 10 và VTVcab 19, cụ thể như sau: 

  STT

  Trước ngày 17/5/2021

  Từ ngày 17/5/2021

  Tên kênh

  Vị trí trên

  analog Hà Nội

  Tên kênh

  Vị trí trên

  analog Hà Nội

  1

  VTVcab 10 -Vie Dramas

   - Vị trí: 66
   - Tần số: 575,25 MHz

  VTVcab 10

   - Vị trí: 43
   - Tần số: 391,25 MHz

  2

  VTVcab 19

   - Vị trí: 43
   - Tần số: 391,25 MHz

  VTVcab 19 -Vie Dramas

   - Vị trí: 66
   - Tần số: 575,25 MHz

   

  - Thời gian chuyển đổi chính thức: từ 0h00 ngày 17/5/2021
  - Trên hệ thống số: Vị trí kênh VTVcab 10 và VTVcab 19 không thay đổi.