• Lịch phát sóng theo tuần


  Ngày Tháng Năm
   
  Thời gian Tên chương trình Chi tiết
  00:00 Congo - Di sản cuối cùng của hành tinh xanh Tập 4
  00:30 Trà mã huyền bí Tập 2
  01:00 Ăn đi rồi kể Tập 9
  02:00 Ăn đi rồi kể Tập 10
  02:30 Lục phiến môn Tập 24
  03:30 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 7 Tập 9
  04:00 Kỳ tích kiến trúc của loài vật
  04:30 Congo - Di sản cuối cùng của hành tinh xanh Tập 4
  05:00 Nửa đường mật, nửa đau thương Tập 20
  06:00 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 7 Tập 8
  06:30 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 7 Tập 9
  07:00 Yêu đến tận cùng Tập 6
  08:00 Diên Hy công lược Tập 7
  08:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  09:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 7
  09:20 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  09:30 Ca sĩ bí ẩn 2021 Tập 13
  10:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  11:00 Ăn đi rồi kể Tập 2
  12:00 Nửa đường mật, nửa đau thương Tập 21
  12:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  13:00 Tâm đầu ý hợp 2021 Tập 4
  13:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  14:00 Lục phiến môn Tập 25
  14:55 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  15:00 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 7 Tập 10
  15:30 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  15:40 Tâm đầu ý hợp 2021 Tập 5
  16:45 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  17:00 Yêu đến tận cùng Tập 7
  18:00 Diên Hy công lược Tập 8
  19:00 Say nắng Tập 35
  20:00 Nhanh như chớp nhí - Mùa 3
  21:15 Tập tổng hợp 2
  21:45 Ca sĩ bí ẩn 2021 Tập 13
  23:00 Trà mã huyền bí Tập 2
  23:30 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 7 Tập 10