• Lịch phát sóng theo tuần


  Ngày Tháng Năm
   
  Thời gian Tên chương trình Chi tiết
  00:00 Chờ em nơi phi trường Tập 7
  01:00 Kì tài thách đấu Tập 17
  02:00 Muốn ăn phải lăn vào bếp Tập 21
  02:30 Vân trung ca Tập 3
  03:30 Trà mã huyền bí Tập 4
  04:00 Tâm đầu ý hợp Tập 2
  05:00 Cục vàng của cha Tập 4
  06:00 Congo di sản của hành tinh xanh Tập 1
  06:30 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Tập 11
  07:00 Hoàng hậu Ki Tập 34
  08:00 Hoàng hậu Ki Tập 35
  09:00 Khi chàng vào bếp Mùa 2_Tập 6
  10:00 Sóng xô lẽ phải Tập 2
  11:00 Bí mật của phụ nữ Tập 58
  12:00 Cục vàng của cha Tập 5
  13:00 Bẫy chồng người ta Tập 12
  14:00 Vân trung ca Tập 4
  15:00 Bí mật của phụ nữ Tập 58
  16:30 Chờ em nơi phi trường Tập 8
  17:15 Hoàng hậu Ki Tập 36
  18:00 Hoàng hậu Ki Tập 37
  19:00 Tuổi học trò Tập 7
  20:00 Đóa hoa hoang dại Tập 50
  21:00 Gạo nếp gạo tẻ Phần 2 Tập 15
  22:00 Bẫy chồng người ta Tập 13
  22:45 Nuôi dưỡng tâm hồn Tập 14
  23:00 Kỳ tích kiến trúc của loài vật Tập 5
  23:30 Congo di sản của hành tinh xanh Tập 1