• Lịch phát sóng theo tuần


  Ngày Tháng Năm
   
  Thời gian Tên chương trình Chi tiết
  00:00 Kì tích kiến trúc của loài vật Tập 4
  00:30 Muốn ăn phải lăn vào bếp Tập 5
  01:00 Kiến tạo nhịp cầu Tập 13
  01:30 Tình khúc giao mùa Tập 4
  02:30 Bàn tay tội ác Tập 186
  03:30 Kì tích kiến trúc của loài vật Tập 4
  04:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 9
  04:30 Sao thế giới 238
  05:00 Sao thế thư kí Kim? Tập 1
  06:00 Kiến tạo nhịp cầu Tập 12
  06:30 Kiến tạo nhịp cầu Tập 13
  07:00 Bẫy chồng người ta Tập 13
  08:00 Bẫy chồng người ta Tập 14
  08:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  09:00 Congo Di sản cuối cùng của hành tinh xanh Tập 2
  09:30 Sao thế giới 238
  10:00 Khi chàng vào bếp Tập 32
  10:55 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  11:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 9
  11:30 Sao thế giới 238
  12:00 Sao thế thư kí Kim? Tập 2
  12:55 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  13:00 Kì tích kiến trúc của loài vật Tập 4
  13:30 Kiến tạo nhịp cầu Tập 13
  14:00 Bàn tay tội ác Tập 187
  14:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  15:00 Muốn ăn phài văn vào bếp Tập 5
  15:45 Tình khúc giao mùa Tập 4
  16:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  17:00 Bẫy chồng người ta Tập 15
  18:00 Bẫy chồng người ta Tập 16
  18:30 Sao và sự kiện Tập 394
  19:00 Khi chàng vào bếp Tập 33
  20:00 Từ lạ thành thương Tập 2
  21:00 Tình khúc giao mùa Tập 5
  22:00 Muốn ăn phài văn vào bếp Tập 6
  22:30 Sao thế giới 238
  23:00 Khi chàng vào bếp Tập 33