• Lịch phát sóng theo tuần


  Ngày Tháng Năm
   
  Thời gian Tên chương trình Chi tiết
  00:00 Ván bài tội lỗi Tập 21
  01:00 Sao thế giới Tập 221
  01:30 Congo Di sản cuối cùng của hành tinh xanh Tập 3
  02:00 Sao và sự kiện Tập 379
  02:30 Bàn tay tội ác Tập 60
  03:30 Trà mã huyền bí Tập 7
  04:00 Nhanh như chớp_Mùa 2 Tập 29
  05:00 Kẻ báo thù hoàn hảo Tập 7
  06:00 Sao và sự kiện Tập 379
  06:30 Amur kỳ bí Tập 7
  07:00 Cuộc chiến phải thắng Tập 4
  08:00 Cuộc chiến phải thắng Tập 5
  08:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  09:00 Kì tài thách đấu 2019 Tập 4
  10:00 Thiên sứ lông bông- Tập 11
  10:55 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  11:00 Vân tay giả Tập 9
  12:00 Kẻ báo thù hoàn hảo Tập 8
  12:55 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  13:00 Chị hai của em Tập 13
  14:00 Bàn tay tội ác Tập 61
  14:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  15:00 Vân tay giả Tập 9
  15:40 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  15:45 Sao thế giới Tập 221
  16:20 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  16:30 Ván bài tội lỗi Tập 22
  17:15 Cuộc chiến phải thắng Tập 6
  18:00 Cuộc chiến phải thắng Tập 7
  19:00 Tâm hồn cao đẹp Tập 8
  20:00 80 năm chyện tình Tập 14
  21:00 Nhật ký kẻ trộm tình Tập 8
  22:00 Chị hai của em Tập 14
  23:00 Sao và sự kiện Tập 379
  23:30 Congo Di sản cuối cùng của hành tinh xanh Tập 3