• Lịch phát sóng theo tuần


  Ngày Tháng Năm
   
  Thời gian Tên chương trình Chi tiết
  00:00 Hoa kiếm Hwarang Tập 16
  01:00 Chọn ai đây Tập 17
  02:00 Congo Di sản cuối cùng của hành tinh xanh Tập 3
  02:30 Tình trong biển hận Tập 35
  03:30 Amur kì bí Tập 3
  04:00 Tâm đầu ý hợp Tập 13
  05:00 Cú lừa bạc tỷ Tập 9
  06:00 Congo Di sản cuối cùng của hành tinh xanh Tập 3
  06:30 Kì tích kiến trúc của các loài vật Tập 4
  07:00 Bàn tay tội ác Tập 16
  08:00 Bàn tay tội ác Tập 17
  09:00 Tình khúc giao mùa Tập 21
  10:00 Thiên sứ lông bông Tập 19
  11:00 Người tình ánh trăng Tập 5
  12:00 Cú lừa bạc tỷ Tập 10
  13:00 Ca trực lúc nửa đêm Tập 2
  14:00 Tình trong biển hận Tập 36
  15:00 Người tình ánh trăng Tập 5
  16:30 Hoa kiếm Hwarang Tập 17
  17:15 Bàn tay tội ác Tập 18
  18:00 Bàn tay tội ác Tập 19
  19:00 Bên nhau có là sai Tập 47
  20:00 Ngọn lửa đức hạnh Tập 28
  21:00 Gạo nếp gạo tẻ Phần 2 Tập 48
  22:00 Ca trực lúc nửa đêm Tập 3
  22:45 Nuôi dưỡng tâm hồn Tập 50
  23:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 10
  23:30 Kì tích kiến trúc của các loài vật Tập 4