• Lịch phát sóng theo tuần


  Ngày Tháng Năm
   
  Thời gian Tên chương trình Chi tiết
  00:00 Kẻ Thứ Ba - Tập 7
  01:00 Kỳ án đông tây kim cổ - Tập 31
  02:00 Congo Di sản của hành tinh xanh - Tập 7
  02:30 Say nắng - Tập 60
  03:30 Trà Mã Huyền Bí Tập 2
  04:00 Ăn đi rồi kể - Tập 9
  05:00 Cuộc chiến thượng lưu 3 - Tập 3
  06:00 Sợi mì và những huyền thoại - Tập 12
  06:30 Amur kỳ bí - Tập 9
  07:00 Khi nào anh cưới em - Tập 60
  07:45 Thượng dương phú - Tập 38
  09:00 Tâm đầu ý hợp - Tập 17
  10:00 Kính thưa Osin - Tập 25
  11:00 Chẳng phải định mệnh - Tập 22
  12:00 Cuộc chiến thượng lưu 3 - Tập 4
  13:00 Chọc tức vợ yêu - Tập 17
  13:30 Trà Mã Huyền Bí Tập 2
  14:00 Say nắng - Tập 61
  15:00 Chẳng phải định mệnh - Tập 22
  16:20 Kẻ Thứ Ba - Tập 8
  17:00 Khi nào anh cưới em - Tập 61
  18:00 Thượng dương phú - Tập 39
  19:00 Chúng Ta Là Gia Đình - Tập 1
  20:00 Tráo mặt - Tập 25
  21:00 Tâm đầu ý hợp - Tập 18
  22:00 Chọc tức vợ yêu - Tập 18
  22:30 2 ngày 1 đêm - Tập 15