• Lịch phát sóng theo tuần


  Ngày Tháng Năm
   
  Thời gian Tên chương trình Chi tiết
  00:00 Người tình ánh trăng Tập 17
  01:00 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 7 Tập 8
  01:30 Bếp Vui Bùng Vị Tập 9
  02:30 Giấu tình Tập 11
  03:30 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 7 Tập 8
  04:00 Muốn ăn phải lăn vào bếp 2020 Tập 10
  05:00 Thế giới hôn nhân Tập 19
  06:00 Trà mã huyền bí Tập 12
  06:30 Amur kỳ bí Tập 9
  07:00 81 năm chuyện tình Tập 47
  08:00 81 năm chuyện tình Tập 48
  08:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  09:00 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 7 Tập 8
  09:20 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  09:30 Sợi mì và những huyền thoại Tập 7
  10:00 Những cô nàng độc thân làm mẹ Tập 37
  10:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  11:00 Con ruột, con riêng Tập 42
  12:00 Thế giới hôn nhân Tập 20
  12:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  13:00 Anh đã rất yêu em Tập 49
  13:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  14:00 Giấu tình Tập 12
  14:55 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  15:00 Con ruột, con riêng Tập 42-P1
  15:35 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  15:45 Con ruột, con riêng Tập 42-P2
  16:20 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  16:30 Người tình ánh trăng Tập 18
  17:15 81 năm chuyện tình Tập 49
  18:00 81 năm chuyện tình Tập 50
  19:00 Anh thìa vàng, em đũa mốc Tập 14
  20:00 Tân anh hùng xạ điêu Tập 26
  21:00 Cây táo nở hoa Tập 5
  22:00 Anh đã rất yêu em Tập 50
  23:00 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 7 Tập 7
  23:30 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 7 Tập 8