• Lịch phát sóng theo tuần


  Ngày Tháng Năm
   
  Thời gian Tên chương trình Chi tiết
  00:00 Gỡ rối tình yêu Tập 1
  01:00 Gỡ rối tình yêu Tập 2
  02:00 Mẹ muốn lấy chồng Tập 11
  02:45 Mẹ muốn lấy chồng Tập 12
  03:30 Sao và sự kiện Tập 388
  04:00 Congo Di sản cuối cùng của hành tinh xanh Tập 4
  04:30 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 4
  05:00 Bạn trai Tập 20
  06:00 Sao thế giới Tập 230
  06:30 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 5
  07:00 Gia đình rắc rối Tập 2
  08:00 Gia đình rắc rối Tập 3
  09:00 Sao và sự kiện Tập 388
  09:30 Trà mã huyền bí Tập 4
  10:00 Người đẹp lỡ thì Tập 1
  10:55 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  11:00 Trái tim tỏa nắng Tập 11
  12:00 Bạn trai Tập 21
  12:55 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  13:00 Chờ em nơi phi trường- Tập 5
  14:00 Bàn tay tội ác Tập 123
  14:55 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  15:00 Trái tim tỏa nắng Tập 11
  16:05 Congo Di sản cuối cùng của hành tinh xanh Tập 4
  16:20 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  16:30 Mặt trái công lý Tập 27
  17:15 Gia đình rắc rối Tập 4
  18:00 Gia đình rắc rối Tập 5
  19:00 Trả thù chồng Tập 32
  20:00 80 năm chyện tình Tập 58
  21:00 Yêu anh là điều không thể Tập 5
  22:00 Chờ em nơi phi trường- Tập 6
  23:00 Sao thế giới Tập 230
  23:30 Trà mã huyền bí Tập 4