• Dịch vụ


  Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược - đầu tư bền vững, VTVcab hướng đến là nhà cung cấp đa dịch vụ, là dịch vụ thiết yếu trong mỗi gia đình, là người bạn thân thiết luôn đồng hành cùng mỗi khán giả.

  Dịch vụ truyền hình trả tiền

  - Truyền hình cơ bản

  - Truyền hình số

  Dịch vụ internet 

  Dịch vụ quảng cáo