• Cơ cấu giải thưởng Cúp Chiến thắng 2022

  22 Tháng Chín 2022

  Cơ cấu giải thưởng Cúp Chiến thắng 2022 như sau:

  1. Ứng cử viên chiến thắng hạng mục giải “Nữ vận động viên của năm” nhận được: Cúp Chiến thắng cùng tiền thưởng 100.000.000 VNĐ

  2. Ứng cử viên chiến thắng hạng mục giải “Nam vận động viên của năm” nhận được: Cúp Chiến thắng cùng tiền thưởng 100.000.000 VNĐ

  3. Ứng cử viên chiến thắng hạng mục giải “Vận động viên trẻ của năm” nhận được: Cúp Chiến thắng cùng tiền thưởng 50.000.000 VNĐ

  4. Ứng cử viên chiến thắng hạng mục giải “Huấn luyện viên của năm” nhận được: Cúp Chiến thắng cùng tiền thưởng 50.000.000 VNĐ

  5. Ứng cử viên chiến thắng hạng mục giải “Chuyên gia nước ngoài xuất sắc của năm” nhận được: Cúp Chiến thắng và tiền thưởng 50.000.000 VNĐ

  6. Ứng cử viên chiến thắng hạng mục giải “Đội tuyển của năm” nhận được: Cúp Chiến thắng cùng tiền thưởng 50.000.000 VNĐ

  7. Ứng cử viên chiến thắng hạng mục giải “Đồng đội của năm” nhận được:  Cúp Chiến thắng và tiền thưởng 50.000.000 VNĐ

  8. Ứng cử viên chiến thắng hạng mục giải “Vận động viên thể thao người khuyết tật xuất sắc của năm” nhận được: Cúp Chiến thắng và tiền thưởng 50.000.000 VNĐ

  9. Ứng cử viên chiến thắng hạng mục giải “Thành tựu trọn đời” nhận được: Cúp Chiến thắng và tiền thưởng 50.000.000 VNĐ

  10. Đề cử chiến thắng hạng mục giải “Hình ảnh, khoảnh khắc thể thao ấn tượng của năm” nhận được: Cúp Chiến thắng sẽ được trao cho tác giả của tác phẩm đạt giải

  Tiền thưởng 50.000.000 VNĐ: 50% được trao cho tác giả của tác phẩm đạt giải, 50% sẽ được sử dụng cho hoạt động từ thiện. Trường hợp tác phẩm đạt giải nhưng không xác định được tác giả thì giải thưởng được chuyển toàn bộ sang mục đích từ thiện. Đối tượng, thời điểm và cách thức sử dụng phần thưởng này sẽ do Ban Tổ chức quyết định, với sự tư vấn, giám sát của Tổng cục TDTT.

  11. Ứng cử viên chiến thắng hạng mục giải “Vận động viên được yêu mến nhất” nhận được: Cúp Chiến thắng và tiền thưởng 50.000.000 VNĐ