• Thông báo dừng phát sóng kênh Wakuwaku Japan và lên sóng kênh History

    30 Tháng Ba 2022

    Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt nam trân trọng thông báo:

    Từ 0h00 ngày 01/4/2022 thực hiện ngừng phát sóng kênh Wakuwaku Japan vị trí 115 trên hệ thống truyền hình số trên toàn quốc.
    Đồng thời, thực hiện thay thế kênh Wakuwaku Japan trên hệ thống truyền hình cáp tương tự tại Hà nội tần số 207,25 Mhz bằng kênh History ở tần số 207,25 Mhz.