• Lịch phát sóng theo tuần


  Ngày Tháng Năm
   
  Thời gian Tên chương trình Chi tiết
  00:00 Ai Cũng Bật Cười 2017 - Tập 14
  01:00 Sợi Mì Và Những Huyền Thoại - Tập 8
  01:30 Kỳ Án Đông Tây Kim Cổ - Tập 40
  02:30 Cơn Gió Tình Yêu - Tập 4
  03:30 Amur Kỳ Bí - Tập 3
  04:00 Tài Tiếu Tuyệt Mùa 6 - Tập 5
  05:00 Đồng Tiền Đen - Tập 24
  06:00 Congo Di Sản Của Hành Tinh Xanh - Tập 8
  06:30 Trà Mã Huyền Bí Tập 11
  07:00 Vì Con Mà Sống - Tập 50
  07:45 Cẩm Tú Nam Ca - Tập 35
  09:00 Amur Kỳ Bí - Tập 3
  09:30 Trà Mã Huyền Bí Tập 12
  10:00 Muốn Ăn Phải Lăn Vào Bếp - Tập 1
  11:00 Ai Cũng Bật Cười 2017 - Tập 15
  12:00 Đồng Tiền Đen - Tập 25
  13:00 Kỳ Án Đông Tây Kim Cổ - Tập 40
  14:00 Cơn Gió Tình Yêu - Tập 5
  15:00 Sợi Mì Và Những Huyền Thoại - Tập 9
  15:20 Congo Di Sản Của Hành Tinh Xanh - Tập 8
  15:50 Tài Tiếu Tuyệt Mùa 6 - Tập 6
  17:00 Vì Con Mà Sống - Tập 51
  18:00 Cẩm Tú Nam Ca - Tập 36
  19:00 Váy Cưới Của Em - Tập 24
  20:00 Đại Nhạc Hội Ca Sĩ Mặt Nạ - Tập 1
  21:30 Ai Cũng Bật Cười 2017 - Tập 15
  22:30 Tài Tiếu Tuyệt Mùa 6 - Tập 6
  23:30 Congo Di Sản Của Hành Tinh Xanh - Tập 8