• Lịch phát sóng theo tuần


  Ngày Tháng Năm
   
  Thời gian Tên chương trình Chi tiết
  00:00 Bí mật sau lưng mẹ Tập 4
  01:00 Tâm đầu ý hợp 2021 Tập 17
  02:00 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 7 Tập 9
  02:30 Con ruột, con riêng Tập 72
  03:30 Sợi mì và những huyền thoại Tập 2
  04:00 Muốn ăn phải lăn vào bếp 2020 Tập 5
  05:00 Kẻ thứ ba Tập 12
  06:00 Amur kỳ bí Tập 9
  06:30 Congo - Di sản cuối cùng của hành tinh xanh Tập 8
  07:00 Anh thìa vàng, em đũa mốc Tập 16
  08:00 Quyền lực vương triều Tập 25
  08:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  09:00 Trà mã huyền bí Tập 2
  09:20 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  09:30 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 7 Tập 9
  10:00 Kính thưa Osin Tập 21
  10:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  11:00 Yêu anh là điều không thể Tập 3
  12:00 Kẻ thứ ba Tập 13
  12:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  13:00 Gạo nếp gạo tẻ 2 Tập 27
  13:30 Sợi mì và những huyền thoại Tập 2
  13:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  14:00 Con ruột, con riêng Tập 73
  14:55 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  15:00 Yêu anh là điều không thể Tập 3 - P1
  15:30 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  15:40 Yêu anh là điều không thể Tập 3 - P2
  16:10 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  16:20 Bí mật sau lưng mẹ Tập 5
  17:00 Anh thìa vàng, em đũa mốc Tập 17
  18:00 Quyền lực vương triều Tập 26
  19:00 Người vợ hoàn hảo Tập 38
  20:00 Đuổi bóng tình yêu Tập 12
  21:00 Tâm đầu ý hợp 2021 Tập 18
  22:00 Gạo nếp gạo tẻ 2 Tập 28
  22:30 Vitamin cười 2018 Tập 4
  23:30 Trà mã huyền bí Tập 2