• Lịch phát sóng theo tuần


  Ngày Tháng Năm
   
  Thời gian Tên chương trình Chi tiết
  00:00 Án nào cũng xử Tập 16
  01:00 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 7 Tập 3
  01:30 Bếp Vui Bùng Vị Tập 4
  02:30 Đóa hoa hoang dại Tập 73
  03:30 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 7 Tập 3
  04:00 Muốn ăn phải lăn vào bếp 2020 Tập 5
  05:00 Khi em say giấc Tập 8
  06:00 Trà mã huyền bí Tập 7
  06:30 Amur kỳ bí Tập 4
  07:00 Cô dâu thế tội Tập 113
  08:00 Cô dâu thế tội Tập 114
  08:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  09:00 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 7 Tập 3
  09:20 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  09:30 Sợi mì và những huyền thoại Tập 2
  10:00 Những cô nàng độc thân làm mẹ Tập 12
  10:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  11:00 Con ruột, con riêng Tập 17
  12:00 Khi em say giấc Tập 9
  12:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  13:00 Anh đã rất yêu em Tập 24
  13:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  14:00 Nhật ký kẻ trộm tình - Phần 1 Tập 1
  14:55 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  15:00 Con ruột, con riêng Tập 17-P1
  15:35 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  15:45 Con ruột, con riêng Tập 17-P2
  16:20 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  16:30 Án nào cũng xử Tập 17
  17:15 Cô dâu thế tội Tập 115
  18:00 Cô dâu thế tội Tập 116
  19:00 Yêu đến tận cùng Tập 62
  20:00 Tân anh hùng xạ điêu Tập 6
  21:00 Yêu trước ngày cưới Tập 11
  22:00 Anh đã rất yêu em Tập 25
  23:00 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 7 Tập 2
  23:30 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 7 Tập 3