• Lịch phát sóng theo tuần


  Ngày Tháng Năm
   
  Thời gian Tên chương trình Chi tiết
  00:00 Kỳ tích kiến trúc của loài vật Tập 4
  00:30 Amur kỳ bí Tập 6
  01:00 Ăn đi rồi kể Tập 1
  02:00 Ăn đi rồi kể Tập 2
  02:30 Hoàng hậu Ki Tập 65
  03:30 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 7 Tập 4
  04:00 Trà mã huyền bí Tập 9
  04:30 Kỳ tích kiến trúc của loài vật Tập 4
  05:00 Trai đẹp giúp việc Tập 9
  06:00 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 7 Tập 3
  06:30 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 7 Tập 4
  07:00 Tựa vào nơi anh Tập 38
  08:00 Tựa vào nơi anh Tập 39
  08:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  09:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 2
  09:20 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  09:30 Ca sĩ bí ẩn 2021 Tập 8
  10:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  11:00 Kỳ tích kiến trúc của loài vật Tập 5
  11:30 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 7 Tập 5
  12:00 Trai đẹp giúp việc Tập 10
  12:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  13:00 Muốn ăn phải lăn vào bếp 2020 Tập 12
  13:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  14:00 Hoàng hậu Ki Tập 66
  14:55 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  15:00 Ăn đi rồi kể Tập 1
  15:35 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  15:45 Ăn đi rồi kể Tập 2
  16:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  17:00 Tựa vào nơi anh Tập 40
  18:00 Tựa vào nơi anh Tập 41
  19:00 Anh thìa vàng, em đũa mốc Tập 78
  20:00 Ăn đi rồi kể Tập 3
  21:00 Ăn đi rồi kể Tập 4
  22:00 Ca sĩ bí ẩn 2021 Tập 8
  23:30 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 7 Tập 5