• Lịch phát sóng theo tuần


  Ngày Tháng Năm
   
  Thời gian Tên chương trình Chi tiết
  00:00 Bí ẩn căn phòng số 9 Tập 12
  01:00 Ca sĩ bí ẩn 2021 Tập 22
  02:30 Con ruột, con riêng Tập 50
  03:30 Amur kỳ bí Tập 5
  04:00 Kỳ tích kiến trúc của loài vật Tập 5
  04:30 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 7 Tập 6
  05:00 Anh ta chẳng mấy yêu em Tập 26
  06:00 Trà mã huyền bí Tập 11
  06:30 Kỳ tích kiến trúc của loài vật Tập 5
  07:00 Yêu đến tận cùng Tập 72
  08:00 Quyền lực vương triều Tập 3
  08:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  09:00 Tâm đầu ý hợp 2021 Tập 14 -P1
  09:20 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  09:30 Tâm đầu ý hợp 2021 Tập 14-P2
  10:00 Kính thưa Osin Tập 5
  10:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  11:00 Hoàng hôn rực nắng Tập 20
  12:00 Anh ta chẳng mấy yêu em Tập 27
  12:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  13:00 Gạo nếp gạo tẻ 2 Tập 11
  13:30 Kỳ tích kiến trúc của loài vật Tập 5
  13:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  14:00 Con ruột, con riêng Tập 51
  14:55 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  15:00 Hoàng hôn rực nắng Tập 20 - P1
  15:30 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  15:40 Hoàng hôn rực nắng Tập 20 - P2
  16:10 Thông tin tiêu dùng Giải Trí TV
  16:20 Bí ẩn căn phòng số 9
  17:00 Yêu đến tận cùng Tập 73
  18:00 Quyền lực vương triều Tập 4
  19:00 Người vợ hoàn hảo Tập 16
  20:00 Thiên đường giả Tập 21
  21:00 Cây táo nở hoa - Tập đặc biệt Tập 7
  22:00 Gạo nếp gạo tẻ 2 Tập 12
  22:30 Ăn đi rồi kể Tập 5
  23:30 Trà mã huyền bí Tập 11