• Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông quý 2/2020

    Tuesday, July 21, 2020

    Truyền hình Cáp Việt Nam trân trọng thông báo!

    Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông - Dịch vụ truy cập Internet Băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ modem cáp truyền hình  của Quý II/2020. 
    Xem chi tiết tại đây.    Latest News