• Các hình thức thanh toán

  Thanh toán trực tuyến
  Wednesday, January 4, 2017

  Chỉ cần một vài bước đơn giản, bạn có thể thanh toán các dịch vụ của VTVcab một cách nhanh nhất. Áp dụng cho nhiều thẻ thanh toán/ứng dụng thanh toán khác nhau, trên toàn quốc.


  Thanh toán qua cộng tác viên
  Wednesday, January 4, 2017

  Thanh toán qua cộng tác viên được khách hàng đánh giá là một trong những hình thức thanh toán thuận tiện của VTVcab,