• Hướng dẫn cài đặt ứng dụng VTVcab ON trên trên laptop, máy tính để bàn


  Bước 1: Vào dịch vụ

  Truy cập website http://on.vtvcab.vn/ chọn "Vào dịch vụ"

  Trải nghiệm dịch vụ VTVcab ON

  Bước 2: Đăng ký tài khoản theo 2 cách

  1. Email/ số điện thoại

  2. Qua tài khoản facebook

  Bước 3: Đăng nhập

  Đăng nhập lần đầu tiên. Bạn cần cài plugin theo trình duyệt yêu cầu để sử dụng dịch vụ

  Bước 4: Hoàn thành

  Đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký thành công & trải nghiệm dịch vụ.

  Trải nghiệm dịch vụ VTVcab ON