• Internet tại Hà Nội


  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TRỌN GÓI TRÊN MẠNG TRUYỀN HÌNH CÁP

   

  I.Đối với khu vực Internet mạng HFC

  Gói

  Đơn vị

  Home 25

  Home 30

  Home 35

  Tốc độ download/upload

  Mbps/Kbps

  25Mbps/2,5Mbps

  30Mbps/3Mbps

  30Mbps/3,5Mbps

  Trọn gói TH cáp + Internet

  VNĐ/tháng

  250.000đ

  270.000đ

  290.000đ

  Trọn gói TH cáp + HD+ Internet

  VNĐ/tháng

  300.000đ

  320.000đ

  340.000đ

   

   

  II. Đối với khu vực internet cáp quang

  Gói

  Đơn vị

  VTVnet S30

  VTVnet S40

  VTVnet S50

  VTVnet S60

  VTVnet S70

  VTVnet S100

  Tốc độ download/upload

  Mbps/Mbps

  30Mbps/

  30Mbsp

  40Mbps/

  40Mbsp

  50Mbps/

  50Mbsp

  60Mbps/

  60Mbsp

  70Mbps/

  70Mbsp

  100Mbps/

  100Mbsp

  Trọn gói TH cáp + Internet

  VNĐ/tháng

  260.000đ

  275.000đ

  295.000đ

  315.000đ

  345.000đ

  425.000đ

  Trọn gói TH cáp + HD+ Internet

  VNĐ/tháng

  310.000đ

  325.0000đ

  345.000đ

  365.0000đ

  395.000đ

  475.000đ